Methotrexaat tabletten alleen nog in doordrukstrip

Vanuit ReumaNederland is er een bericht rondgestuurd over de de doordrukstrips van methotrexaat.

Methotrexaat tabletten alleen nog in doordrukstrip

Gebruik jij methotrexaat (mtx) tabletten die verpakt zijn in een potje? Let op: vanwege een nieuwe Europese richtlijn worden deze tabletten voortaan alleen nog maar verpakt in een doordrukstrip (blisterverpakking). Vooral als je beperkingen in je handen hebt, wordt het hierdoor lastiger om dit medicijn uit de verpakking te krijgen.

Via deze link leest u het volledige nieuwsbericht van ReumaNederland.

Gezondheid patiënten op het spel door ongewenste effecten pakketmaatregel

Vanuit ReumaNederland is er een bericht rondgestuurd over de situatie rondom de pakketmaatregel.

Ongewenste effecten van pakketmaatregel moeten worden gestopt

Per 1 januari 2019 maken paracetamol (1000 mg), lage doseringen vitamine D en kalktabletten geen deel meer uit van het basispakket. Het argument voor deze maatregel was dat mensen deze middelen zelf kunnen kopen bij drogist of apotheek. Uit een monitor van het Nivel blijkt nu dat er ongewenste effecten optreden. Waar ReumaNederland destijds voor heeft gewaarschuwd blijkt nu het geval: mensen stappen vaak over naar zwaardere en duurdere middelen en het gebruik van de middelen die uit het pakket zijn wordt vaak niet meer gemonitord door de arts of apotheek. Deze ongewenste effecten hebben nadelige gevolgen voor de gezondheid en de medicatieveiligheid. Bovendien leidt dit tot hogere zorgkosten.

Via deze link leest u meer in het nieuwbericht van ReumaNederland.

Beweeggroepen tijdens Corona

Vanuit ReumaNederland is er een bericht rondgestuurd over de situatie rondom het coronavirus en reuma.

Beste leden,

Naar aanleiding van de versoepelingen van de coronamaatregelen ontvingen wij verschillende vragen van jullie. Mensen stelden vooral de vraag of het verstandig is om mee te gaan doen aan beweeggroepen in de buitenlucht of het warmwaterzwemmen, als zij afweer onderdrukkende medicijnen gebruiken.

Wij hebben de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie) deze vragen voorgelegd en het volgende advies hebben zij gegeven:

Met gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen val je onder de hoog-risicogroep

Mensen die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken vallen in de zogeheten ‘hoog-risicogroep’ , dus de hoog-risicogroep voor corona. Mogelijk verhogen deze medicijnen je infectierisico. Of maken ze het verloop van een corona-infectie ernstiger. Hierover is nog niet alles bekend. Zolang hier nog onvoldoende over duidelijk is, doen deze mensen er goed aan om de adviezen voor hoog-risicogroepen te volgen.

Wanneer val je verder in de hoog-risicogroep?

Ook mensen met reuma die geen afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken, doen er volgens de NVR goed aan om alert te zijn of ze om een andere reden ook in de hoog-risicogroep vallen. Ook voor deze mensen wordt bewegen in een groep en warmwaterzwemmen afgeraden.

Het RIVM noemt de volgende risicofactoren:

  • Andere gezondheidsproblemen, zoals bepaalde hart-, long-, nier-, of leveraandoeningen, diabetes of HIV
  • Leeftijd van 70 jaar of ouder
  • Ernstig overgewicht (BMI is 40 of hoger)

Meer informatie op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

Deelname aan beweegactiviteiten wordt afgeraden voor de hoog-risicogroep

De NVR raadt deelname aan groepsbeweegactiviteiten in de buitenlucht en warmwater zwemmen af. Als je tot de hoog-risicogroep behoort door bijvoorbeeld het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen is het beter om niet in een groep te gaan bewegen of mee te doen aan warmwaterzwemgroepen.

Het is heel goed om te blijven bewegen, maar het is verstandiger om niet in een groep te bewegen, omdat er dan een hoger risico is dat je in contact komt met het coronavirus.

Mochten jullie vragen hebben, laat het ons weten, wij denken graag met jullie mee.

Vanuit ReumaNederland, Nique Lopuhaä – Beleidsmedewerker Patiëntenbelangen

Informatie over coronavirus en reuma

Vanuit ReumaNederland is er een bericht rondgestuurd over de situatie rondom het coronavirus en reuma.

Beste leden,

Het coronavirus zet momenteel ons leven behoorlijk op z’n kop. Velen van jullie zitten nu misschien thuis. Ook bij ReumaNederland verloopt het anders dan gepland. De jaarlijkse collecteweek gaat niet door en bijeenkomsten zijn afgezegd. We ontvangen veel vragen van mensen met reuma over de gevolgen van het coronavirus. Heel begrijpelijk natuurlijk. Op onze website hebben we daarom een speciale pagina gemaakt
over het coronavirus. Die informatie vindt u via deze link.

Daar staan adviezen en veel gestelde vragen voor mensen met reuma. Wij volgen daarin het standpunt van de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie).

Voor nu wens ik jullie veel sterkte in deze bijzondere tijden. Pas goed op jezelf en de mensen om je heen.

drs. Sija de Jong
in naam van ReumaNederland

x Logo: Shield
Deze Site Is Beveiligd Door
Shield